Pożegnanie Honorowego Obywatela Gminy Bobowa ks. Stanisława Święcha

W piątek, 23 kwietnia 2021 r. delegacja z  Gminy Bobowa na czele z Burmistrzem Wacławem Ligęzą pożegnała śp. Ks. Stanisława Święcha. Orkiestra dęta przy OSP w Siedliskach uświetniła uroczystość pogrzebową.

Mszy św. żałobnej w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie Płaszowie  przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Po mszy św. mowę pożegnalną wygłosił Burmistrz Bobowej  Wacław Ligęza. Zwrócił uwagę na  niezwykłą osobowość Księdza Misjonarza i Jego zasługi dla Gminy Bobowa. Nadanie najwyższej godności obywatelskiej jaką gmina rozporządza   tj. Tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa Ks. Stanisławowi Święchowi 18 czerwca 2007 roku w 50 rocznicę  święceń kapłańskich było wyrazem wielkiego szacunku i uznania dla Ks. Jubilata, za czynienie dobra wobec bliźnich i samarytańską posługę chorym i potrzebującym, za życzliwość, skromność serdeczność w codziennym życiu, za godną naśladowania więź z rodzinną Bobową, a także okazywane wsparcie duchowe społeczności  Gminy Bobowa.