Odbiór nowych elementów małej architektury na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bobowej

W dniu 7 września 2022 roku odbył się odbiór zadania pn. „Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Bobowej jako budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym”.

W ramach realizacji zadania na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ulicy Zielonej w Bobowej powstała strefa rekreacyjno – sportowa, która składa się z:

– 11 ławek z oparciem,

– 18 koszy na śmieci,

– 6 leżaków betonowo – drewnianych,

– wiaty turystycznej z ławkami i stołem wewnątrz,

– stojaków na rowery (1 pięciostanowiskowy i 3 dziesięciostanowiskowe).

W wyniku realizacji zadania nastąpiło poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Bobowa.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 57 850,00 zł, czyli w 100%.

Beneficjentem zadania było Stowarzyszenie „GRYF” działające w Bobowej.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.