Obchody 80. rocznicy śmierci generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego

18 września 2022 r. miała miejsce w Bobowej niezwykle doniosła uroczystość – obchody 80. rocznicy śmierci generała dywizji Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Uroczystość została rozpoczęta mszą św. w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Bobowej w intencji gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego oraz poległych za Ojczyznę od Burmistrza i Rady Miejskiej w Bobowej. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat dr Marian Chełmecki – proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej, w koncelebrze ks. Bogusława Maciaszka proboszcza parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wilczyskach i ks. Piotra Poślińskiego proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej.
W homilii ks. proboszcz przywołał postać generała, podkreślając jego zasługi dla Polski i rolę, jaką odgrywa w świadomości i pamięci bobowian. Oprawę muzyczną liturgii zapewnili orkiestra dęta z Siedlisk i chór parafialny „Cantate Deo” z Bobowej. Mszę św. uświetniła obecność pocztów sztandarowych, Gorlickiego Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Dworu Karwacjanów w Gorlicach, Bractwa Rycerskiego 46 chorągwi Zygmunta Gryfity z Bobowej .
Po zakończeniu Mszy św. i odśpiewaniu hymnu „Boże, coś Polskę” nastąpił uroczysty przemarsz spod kościoła pod dawny dwór rodu Długoszowskich. Barwny orszak przy dźwiękach orkiestry dętej z Siedlisk prowadzony był przez kawalerię konną Towarzystwa 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego z Krakowa.

Druga część uroczystości miała miejsce przy dawnym dworze Długoszowskich.
Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza – organizator uroczystości witając zaproszonych gości podkreślił jak bliską sercu dla mieszkańców Bobowej jest postać generała Bolesławy Wieniawa-Długoszowskiego. Jesteśmy dumni, że w naszym mieście wychowywał się bohater narodowy, który odegrał ważną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Przy dźwiękach orkiestry dętej z Siedlisk i wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego została wciągnięta na maszt flaga narodowa.

W kolejnym punkcie programu nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego i generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.

Kwiaty złożyli:
Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Pani Barbara Bartuś, Pani Elżbieta Borowska-Zielińska, Pan Patryk Wicher;
Major Pan Krystian Waksmundzki – Komendant Naczelnego Związku Legionistów Polskich
z podpułkownikiem Panem Włodzimierzem Wową – Brodeckim – Członkiem Komendy Głównej Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK
Pan Maciej Korkuć – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie;
Pan Jerzy Nalepka, Pan Adam Urbanek i Pan Krzysztof Flądro Radni Powiatu Gorlickiego;
Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej w asyście Pani Małgorzaty Molendowicz Przewodniczącej Rady Miejskiej i Pani Zdzisławy Iwaniec Sekretarza Gminy;
Pan Robert Gryzik dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej w asyście przedstawicieli Rady Rodziców,
Pan Józef Gucwa złożył znicz.

W kolejnym punkcie programu nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej 80. rocznicę śmierci generała Wieniawy-Długoszowskiego, która umieszczona została na ścianie budynku dworu Długoszowskich, a obecnie Szkoły Muzycznej I stopnia. Nad tablicą widnieje orzeł legionowy ufundowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Odsłonięcia miejsca pamięci dokonali: Pan Mariusz Kolmasiak – reprezentant wnuka gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego Pana Gerwazego Vernon, Major Krystian Waksmundzki – Komendant Naczelnego Związku Legionistów Polskich, Pan Maciej Korkuć – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej i Pani Małgorzata Molendowicz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej. Wiązanki kwiatów pod odsłoniętą tablicą pamiątkową złożyli: Pan Maciej Korkuć – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Pan Wacław Ligęza – Burmistrz Bobowej.

Bardzo ważnym punktem uroczystości było wręczenie aktu nadania pośmiertnie godności Honorowego Obywatela Gminy Bobowa gen. Bolesławowi Wieniawie-Długoszowskiemu. Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska w Bobowej podjęła jednogłośnie podczas sesji w dniu 2 sierpnia 2022 roku, a teraz nastąpiło publiczne jego odczytanie. Odczytania aktu dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej Pani Małgorzata Molendowicz. Po czym nastąpiło wręczenie tego dokumentu dr Mariuszowi Kolmasiakowi – reprezentantowi wnuka gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego Pana Gerwazego Vernon. Wręczenia dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej Pani Małgorzata Molendowicz wspólnie z Burmistrzem Bobowej Panem Wacławem Ligęzą

Reprezentant rodziny Długoszowskich Pan Mariusz Kolmasiak podziękował za zaszczytne wyróżnienie i poinformował, że w najbliższych dniach przekaże osobiście dokument Panu Gerwazemu Vernon. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważnym miejscem dla generała i jego rodziny była Bobowa i jak ciepłe i wciąż żywe są związane z nią wspomnienia rodzinne.
Zabierający głos goście: Posłowie na Sejm RP: Pani Barbara Bartuś, Pani Elżbieta Borowska-Zielińska, Pan Patryk Wicher,
Major Pan Krystian Waksmundzki – Komendant Naczelny Związku Legionistów Polskich
Pan Mateusz Szpytma – Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej
Pan Maciej Korkuć – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
Pani Małgorzata Molendowicz – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej
poświęcali wiele miejsca postaci generała, jego pięknej życiowej postawie, która uczy nas patriotyzmu i powinna być wzorem dla młodego pokolenia. Dostrzegali też szczególną dbałość bobowskiego samorządu i Burmistrza Bobowej o dziedzictwo minionych pokoleń.
Pani Jadwiga Wójtowicz – radna Woj. Małopolskiego – odczytała okolicznościowy adres Marszałka Województwa Małopolskiego skierowany do Burmistrza Bobowej i Przewodniczącej Rady Miejskiej.

Charakter państwowy obchodom nadała obecność wojskowej kompanii honorowej 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa pod dowództwem kpt. Grzegorza Opacha.

Na zakończenie uroczystości wysłuchano koncertów pieśni patriotycznych
w wykonaniu chóru ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica z Bobowej pod opieką Pani Patrycji Kruczek oraz Orkiestry Dętej z Siedlisk pod batutą Pana Roberta Motyki.
Zaproszeni goście zostali obdarowani przez Burmistrza Bobowej pamiątkową statuetką wraz z folderem przygotowanym na okoliczność obchodów 80. rocznicy śmierci generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.
Uroczystość poprowadzili Pani Patrycja Kruczek oraz Pan Janusz Michalik.
Dzięki uprzejmości Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki
w Warszawie Pana Wojciecha Giermaziaka na okoliczność obchodów 80. rocznicy śmierci generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego została nam wypożyczona wystawa pt. „Ułańska Jesień”, która znajduje się w holu na parterze i I piętrze budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej, która będzie udostępniona do dnia 14 października 2022 r.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy.

https://www.prezydent.pl