Kontrola funkcjonowania prasy ślimakowej w Oczyszczalni Ścieków w Siedliskach

W dniu 23 lutego 2021 r. na terenie oczyszczalni ścieków w Siedliskach odbyło się spotkanie, w którym wziął udział Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza. Celem spotkania była kontrola funkcjonowania nowej prasy ślimakowej, zakupionej za kwotę 492 tys. zł. Dofinansowanie zakupu w wysokości ponad 185 tys. zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Pozostała część kwoty to środki  z budżetu Gminy Bobowa.

Uruchomienie prasy nastąpiło w styczniu bieżącego roku. Jej zadaniem jest usprawnienie procesu odwodnienia osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków  oraz transport wytworzonego osadu bezpośrednio na przyczepę.