Kolejne środki na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bobowa

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza w dniu wczorajszym (8 lipca 2020 roku) odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego promesę w wysokości ponad 1,5 miliona złotych na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobowa oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Jankowa”.

Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3 011 389, 32 złotych.

Wkrótce rozpocznie się realizacja inwestycji, a jej zakończenie planowane jest na czerwiec 2022 roku.

fot. M.Książkiewicz / luzna24.pl