Kolejne dofinansowanie dla Gminy Bobowa

Po raz kolejny Gmina Bobowa złożyła wniosek do programu „Małopolskie Remizy”. Tym razem uzyskano dofinansowanie w kwocie prawie 42 tys. zł. do budowy garażu dla OSP Sędziszowa. Jest to dofinansowanie na poziomie 50% kosztów, czyli z budżetu gminy również zostanie przeznaczona kwota 42 tys. zł. na ten cel.

W dniu 3 sierpnia 2018 r. Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza otrzymał umowę na dofinansowanie w/w inwestycji. Uroczystego wręczenia dokonali Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pan Grzegorz Lipiec oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Urszula Nowogórska.

Będą czynione starania, aby garaż został wybudowany w bieżącym roku, tak by samochód z przydziału bojowego był na miejscu do dyspozycji jednostki OSP w Sędziszowej.

Garaż będzie stanowił część wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej.