Jak radzimy sobie w naszych domach z rosnącą górą odpadów? – ekologiczny projekt uczniów SP Bobowa

Odpady towarzyszą nam od zawsze. Nawet ludzie żyjący dawno temu w jaskiniach, pozostawiali po sobie odpady. Były one jednak naturalne, nie szkodziły przyrodzie. Ludzie pierwotni wykorzystywali do życia to, co dawała im natura. Jedli owoce leśne i mięso upolowanych zwierząt, okrycia robili ze skór zwierząt, a z ich kości proste narzędzia. Nie jeździli samochodami, nie umieli produkować plastiku. Człowiek żył w zgodzie z naturą. A jak jest teraz?

Dziś, każdego dnia ludzie korzystają z przeróżnych przedmiotów, zużywają wiele produktów i wytwarzają przy tym ogromne ilości śmieci. Każdy człowiek wyrzuca codziennie prawie 1 kilogram odpadów.

W kwietniu obchodzimy Dzień Ziemi, w związku z tym w Szkole Podstawowej w Bobowej przeprowadziliśmy ekologiczny projekt. Zapytaliśmy uczniów, jak radzą sobie w swoich gospodarstwach domowych ze stale zwiększającą się ilością odpadów, jak zapobiegają ich nadmiernemu powstawaniu, co robią, aby otaczający nas świat nie został zamieniony w składowisko śmieci.

Poniższe zdjęcia są odpowiedzią na zadane pytania.