Gmina Bobowa zakupiła pompę infuzyjną dla gorlickiego szpitala

Gmina Bobowa zakupiła pompę infuzyjną „Infusomat Compact plus” na potrzeby wsparcia działania Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. W dniu 14 stycznia 2020 r. Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza na ręce Dyrektora Szpitala Pana Mariana Świeża oraz Kierującej Oddziałem Dziecięcym Pani Agnieszki Skrobot przekazał dla szpitala w/w urządzenie. Pompa infuzyjna jest przyrządem medycznym stosowanym do ciągłego lub cyklicznego, dokładnego dawkowania leków najmłodszym pacjentom. Koszt urządzenia to 3607,20 zł.