Dzień Edukacji Narodowej w Sędziszowej

15 października sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Sędziszowej przemieniła się w deski  teatru, gdzie młodzi artyści prezentowali swoje liczne talenty.

Powody do świętowania były dwa. Pierwszym z nich było przyjęcie do społeczności szkolnej dwóch uczennic. Dzieci, z klas 1-3, pod kierunkiem Pani Beaty Janus, przygotowały piękną część artystyczną, a uczniowie z klasy ósmej poddały dziewczynki licznym edukacyjnym próbom. Sprawdzono wiedzę min.  z matematyki, zasad ruchu drogowego, śpiewu, tańca i gry na instrumencie. Uczennice zdały test celująco, otrzymując wysokie noty za zadania od specjalnej komisji. Pani Dyrektor Grażyna Marszał pasowała uczennice, które stały się pełnoprawnymi uczennicami Szkoły Podstawowej w Sędziszowej.

Druga część artystyczna poświęcona była Dniu Edukacji Narodowej. Uczniowie wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego nie tylko przybliżyli wszystkim zebranym życie społeczności szkolnej, ale także, z humorem,  zaprezentowali  najnowszą kolekcję „mody nauczycielskiej”. Na koniec Pani Dyrektor i uczniowie z głębi serca podziękowali nauczycielom i  pracownikom za trud i cierpliwość w ich codziennej pracy.

Całość artystyczną zaszczycili swoją obecnością: Pani Sekretarz Gminy Bobowa Zdzisława Iwaniec, która odczytała życzenia Burmistrza Wacława Ligęzy z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  Pani Anna Wiejaczka – Radna Wsi Sędziszowa, Pani Zofia Rysiewicz – emerytowana nauczycielka, Pani Maria Bartoszek – wieloletnia Pani Dyrektor oraz nauczycielka tutejszej szkoły, Przedstawiciele Rady Rodziców oraz Kadra Nauczycielska.

B. Z.