Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych na parkingu przy ul. Zielonej w Bobowej

Otrzymano dofinansowanie do wykorzystania w roku 2023 na realizację zadania  pn. Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych  o mocy 22 kW na parkingu przy ul. Zielonej w Bobowej w ramach programu „Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim”. Całkowity koszt netto stanowi 49 999,85 zł netto, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 39 999,00 zł.