Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych w ZSO

25 stycznia w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uczniom,  którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy wręczała Pani  Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. W każdej szkole  stypendium to otrzymuje uczeń, który osiągnął najlepsze wyniki. W naszej szkole byli to: Piotr Gucwa – klasa II Liceum i Katarzyna Gryzło – klasa IVb Technikum. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.