Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2015-2020

W dniu 24.02.2015 r. odbyły się warsztaty poświęcone opracowaniu dokumentów: Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2015-2020 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bobowa na lata 2015-2020. Warsztaty prowadził Stanisław Lis prezes stowarzyszenia Media Polanie. Głównym celem warsztatów było przedstawienie założeń metodologicznych i koncepcji opracowania obu dokumentów. W spotkaniu udział wzięli: burmistrz Bobowej, pracownicy Urzędu Miejskiego w Bobowej, radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy Stowarzyszenia Media – Polanie.

PREZENTACJA PRZEDSTAWIAJĄCA ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE I KONCEPCJE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY BOBOWA NA LATA 2015-2020 ORAZ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BOBOWA NA LATA 2015-2020

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Bobowa do wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem:
http://www.bobowa.pl/wp-content/uploads/2015/03/ankieta-Bobowa.doc

Wypełniając ankietę biorą Państwo aktywny udział w tworzeniu strategii rozwoju naszej Gminy na kolejne pięć lat.

Prosimy o pobranie ankiety, jej wypełnienie i odesłanie na adres um@bobowa.pl, w tytule wpisując „Ankieta”.

Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych. Termin kolejnych warsztatów planowany jest już na 10 marca 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *