ZSO realizuje program ERASMUS+

W ostatnich tygodniach wszyscy uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących formalnych działań oraz terminów składania deklaracji. Poza tym uczniowie klasy IVa Technikum z grupy TOR, przygotowali plakaty i broszury informacyjne. Kilka z nich publikujemy na stronie. Osobom jeszcze niezorientowanym przypominamy, że do deklaracji niezbędne będą informacje dotyczące średniej ocen, średniej frekwencji, oceny wychowawcy klasy, zaangażowania w działania na rzecz szkoły (dot. I okresu szkolnego). Następnie przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, która również będzie punktowana.

Wstępne terminy:
– odbiór druków: od 4 do 8 lutego 2019 r. (p. Gołyźniak, p. Mruk, p. Mordarska);
– składanie wniosków: 11 – 12 luty 2019 r. (j.w.);
– rozmowa kwalifikacyjna: 18 – 22 luty 2019 r. (p. Mordarska);
– ogłoszenie wyników: 28 lutego 2019 r. (tablica informacyjna, komisja rekrutacyjna).

Program ERASMUS+ powiązany jest z programem eTwinning, który w chwili obecnej również jest realizowany przez uczniów naszej szkoły.

http://zsobobowa.eu/index.php/nauczyciele/erasmus/752-nasza-szkola-realizuje-program-erasmus