Zmiana numeracji telefonów jednostek Policji w Powiecie Gorlickim

W związku z tym, że Komenda Główna Policji realizuje umowę na „Wdrożenie wyróżnika AB=47 w sieci telekomunikacyjnej Policji” od dnia 2 lipca 2020 r. przestały działać dotychczasowe numery dostępowe Policji z publicznej sieci telefonicznej. Skutkuje to zmianą numeracji telefonów jednostek Policji w Powiecie Gorlickim. Aktualny wykaz numerów prezentuje się następująco:

KPP Gorlice recepcja 47 83 44 201

KPP Gorlice dyżurny 47 83 44 215

Komisariat Policji w Bieczu 47 83 44 400

Komisariat Policji w Bobowej 47 83 44 450

Komisariat Policji w Uściu Gorlickim 47 83 44 550

Zdjęcie: Komenda Miejska Policji w Tarnowie