Zgodnie z obietnicą – zamieszkają w nowych domach na święta

28 listopada 2011 r. w Siedliskach miała miejsce uroczystość otwarcia osiedla domów jednorodzinnych dla mieszkańców Bobowej, którzy w zaszłym roku stracili swoje mieszkania w wyniku osuwisk i powodzi.
Siedem domów zostało wybudowanych w Siedliskach, a dwa w Wilczyskach.
Wszyscy mieszkańcy nowego osiedla podkreślali, że nie pozostawiono ich bez pomocy i dotrzymano obietnicy zakończenia budowy jeszcze w tym roku.
Podczas oddania kluczy do nowych domów było wielu gości. Wśród nich był Minister Jerzy Miller, wojewoda Stanisław Kracik, Stanisław Pajor dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Parlamentarzyści.

Relacja telewizyjna

Galeria zdjęć
W wyniku działania osuwisk w maju i czerwcu 2010 r. na terenie gminy Bobowa zostało uszkodzonych 10 budynków mieszkalnych w tym 1 w miejscowości Wilczyska, 1 w miejscowości Sędziszowa, 8 w Bobowej. Ostatecznie zakwalifikowano do odbudowy 9 budynków.
W związku z zaistniałą sytuacją władze gminy podjęły natychmiastowe działania w celu udzielenia pomocy wszystkim poszkodowanym, którzy utracili swoje domy.
Już 11 czerwca 2010 r. Burmistrz Wacław Ligęza wystąpił do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie kart osuwiskowych a następnie 14 czerwca został skierowany wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o sfinansowanie operatów szacunkowych zniszczonych domów. Następny miesiąc to właściwie cotygodniowe decyzje i spotkania zarówno z mieszkańcami, przedstawicielami administracji rządowej i wykonawcami poszczególnych decyzji administracyjnych.
Z inicjatywy Burmistrza odbyły się spotkania poszkodowanych z Wojewodą Małopolskim a następnie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na spotkaniu 29 listopada 2010 przeprowadzono losowanie działek na których miały być odbudowywane dla nich budynki.
Cały czas trwała wymiana korespondencji pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, a Burmistrzem w sprawie przyznania środków na odbudowę budynków.
Na każdym etapie realizacji inwestycji wszystkie rozwiązania były konsultowane z poszkodowanymi (np. wybór koloru elewacji, płytek ściennych i podłogowych, koloru wewnętrznej stolarki drzwiowej, itp.). Pozwoliło to uniknięcie jakichkolwiek nieporozumień pomiędzy inwestorem a poszkodowanymi.
Wystąpiono też z wnioskiem do Wojewody o przydzielenie dodatkowych środków na uzbrojenie terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, przyłącza energetyczne).
1 marca 2011 ogłoszono przetarg nieograniczony na obudowę 9 budynków zgodnie z formułą &#8222 zaprojektuj i wybuduj&#8221 , który wygrała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe Sp. z o.o. &#8222 Budmex&#8221 z Nowego Sącza.
4 kwietnia 2011 przekazano teren budowy wykonawcy i rozpoczęto budowę budynków mieszkalnych (7 w m. Siedliska, 2 budynki w m. Wilczyska).
Powierzchnie odbudowywanych budynków wynoszą: od 42 do 120 m2. Łączna powierzchnia 9-ciu odbudowanych budynków wynosi 677,58 m2.
Wszystkie budynki wykonano metodą tradycyjną, z wykończeniem pod klucz, parterowe bez podpiwniczenia, ściany zewnętrzne docieplone, pokryte blacho-dachówką, z wejściem na taras. Budynki te posiadają instalacje: c.o., wodno-kan. ciepłej i zimnej wody, elektryczną, gaz, telefon, internet, ogrzewanie podłogowe łazienki i przedpokoju. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana, gazowe podgrzewacze ciepłej wody, piece gazowe dwufunkcyjne lub piece węglowe, kuchnia gazowa, kompletne wyposażenie łazienki i sanitariatów w biały montaż. O wyborze sposobu ogrzewania gazowe czy węglowe decydowali przyszli właściciele budynków.
Do odbudowywanych budynków w m. Siedliska doprowadzono sieć gazową, sieć wodno-kanalizacyjną oraz sieć elektryczną. dzięki dodatkowej promesie otrzymanej z MSWiA wykonano z kostki brukowej drogi, dojścia, place przed budynkami, poprawiono jakość dostarczanej wody pitnej oraz wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną.
Łączne środki, które zostały wydane na odbudowę 9-ciu budynków wraz z infrastrukturą drogową, sieciami wodno-kan., przyłączami gazu, energetyki, nadzorem inwestorskim wyniosły 4 325 577,78 zł brutto, w tym udział gminy wyniósł 500 319,64 zł.

Dzięki dobrej współpracy z administracją rządową proces odbudowy przebiegał w szybkim tempie i mieszkańcy, którzy utracili dobytek swojego życia mogą spędzić święta Bożego Narodzenia w 2011 roku w swoich domach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *