ZSZ w Bobowej przed zbliżającą się rekrutacją

Postępująca pandemia koronawirusa nieuchronnie zmieniła styl życia niemal każdego z nas. Opustoszały również szkoły, przenosząc proces nauczania do jakże niezastąpionego w tej sytuacji internetu. Ta nowa, niezwykle trudna i wymagająca dużej samodyscypliny sytuacja każe nam nieco inaczej spoglądać w przyszłość, mając jednak nadzieję na szybki powrót do normalnego życia.

Kadra ZSZ w Bobowej, zachowując obowiązujące zasady bezpieczeństwa, przygotowała nową, szeroką ofertę edukacyjną dla absolwentów szkół podstawowych. Znalazły się w niej znane i będące w ścisłej czołówce potrzeb rynku pracy zawody, nauczane w technikum i szkole branżowej pierwszego stopnia. Jak się okazuje ich posiadacze nie mogą narzekać na brak pracy nawet w wyjątkowej sytuacji, której teraz doświadczamy.

Czas wymuszonej nieobecności uczniów w szkole, pracownicy ZSZ wykorzystują dodatkowo dla ciągłej poprawy warunków lokalowych szkoły i internatu. Remontowane oraz wyposażane są kolejne pomieszczenia i klasopracownie, co z pewnością podniesie komfort, bezpieczeństwo i wygodę ich użytkowania. W wielu miejscach prowadzone są pracę poprawiające estetykę i wystrój pomieszczeń. Sytuacja, której wszyscy obecnie doświadczamy ukazała dobre strony życia, nauki i pracy w mniejszych miejscowościach. Tutaj skutki przymusowej izolacji nie są tak dotkliwe jak w dużych miastach. Dotyczy to również szkół, w których uczy się mniejsza ilość młodzieży. Ponieważ prognozy dotyczące następnych miesięcy nie są jednoznacznie pozytywne, zauważa się tendencję do unikania dużych skupisk ludzkich jako potencjalnie niebezpiecznych. To zwiększa zainteresowanie rodziców i ich dzieci placówkami zlokalizowanymi w spokojniejszej okolicy. Z doświadczeń ZSZ w Bobowej wynika również fakt, iż wielu uczniów w ciągu roku szkolnego przeniosło się do tej szkoły z placówek w okolicznych miastach z powodu kłopotliwego dojazdu, późnego kończenia zajęć czy innych problemów, właściwych dużym ośrodkom. Nie wszyscy chętni mogli jednak dokonać przeniesienia z prozaicznego chociażby powodu braku miejsc na niektórych kierunkach.

Drodzy Rodzice, tegoroczna rekrutacja przebiegać będzie w specyficznych warunkach. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dostępną na stronie internetowej szkoły, a także w lokalnych mediach. W trosce o przyszłość i bezpieczeństwo Waszych dzieci zechciejcie rozważyć naszą, z pewnością godną uwagi propozycje. O wszystkie szczegóły możecie pytać poprzez naszą pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
Mamy nadzieję, iż rzeczywistość okaże się dla nas wszystkich łaskawa i już niebawem będziemy mogli się spotkać w murach naszej, dobrze Wam znanej szkoły.

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej

rekrutacja.zsz.bobowa.pl