Zbiórka Odpadów – Ogłoszenie

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, MEBLI, ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW, ZUŻYTYCH OPON I CHEMIKALIÓW

Burmistrz Bobowej uprzejmie informuje, że zostanie przeprowadzona zbiórka w/w odpadów w następujących miejscach i czasie:

13.06.2020 r.
Bobowa – plac przy betoniarni od godz. 7.00 do godz. 11.00.
Brzana – plac przy OSP od godz. 7.00 do godz. 11.00.

20.06.2020 r.
Stróżna – plac przy OSP od godz. 7.00 do godz. 11.00.
Wilczyska – plac przy OSP od godz. 7.00 do godz. 11.00.
Jankowa – plac powyżej starej remizy OSP od godz. 7.00 do godz. 11.00.

27.06.2020 r.
Siedliska – plac przy OSP od godz. 7.00 do godz. 11.00.
Sędziszowa – plac przy starej remizie OSP od godz. 7.00 do godz. 11.00.

Odpady należy przywozić wyłącznie w wyznaczonym dniu i godzinach.