Zaproszenie na spotkanie dotyczące Strefy Aktywności Gospodarczej

Burmistrz Bobowej zaprasza przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Bobowej Nr 8, ul. Rynek 21 z udziałem przedstawicieli Krakowskiego Parku Technologicznego, do którego Gmina złożyła wniosek o ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej na terenie tworzonej Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska.

Podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje na temat lokowania się na Strefie oraz płynących z tego korzyści.