Zaproszenie do udziału w projekcie „Liderzy 60+ edycja 2”

Fundacja Dzień Dobry zaprasza seniorów  do udziału w projekcie „Liderzy 60+ edycja 2” współfinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Projekt ma na celu rozwinięcie kompetencji obywatelskich i spowoduje wzrost zaangażowania 48  seniorów powyżej 60 roku życia w działalność na rzecz społeczności lokalnych w regionie  sądeckim, tj. powiatów nowosądeckiego, gorlickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego,  limanowskiego i Miasta Nowy Sącz.