Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych w Gminie Bobowa

Początkiem 2013 roku Gmina Bobowa dokonała zakupu kompleksowego wyposażenia do organizacji imprez plenerowych. Celem tego zadania było stworzenie optymalnych warunków dla działalności w zakresie edukacji kulturalnej jak również poprawy dostępu społeczności lokalnej do wydarzeń kulturalnych.

W ramach zadania zakupiono profesjonalną scenę mobilną o wymiarach 6 m x 7,5 m, oraz przewoźny generator prądu o mocy 48 kW, dzięki którym możliwe będzie organizowanie imprez w różnych miejscach na terenie naszej gminy.

Ponadto zakupiono halę namiotową o wymiarach 10 m x 20 m oraz zestaw namiotów ekspresowych, które zabezpieczą organizowane imprezy plenerowe przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo namioty ekspresowe będą mogły być wykorzystane do organizacji stoisk wystawienniczych oraz gastronomicznych.

Natomiast zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego w postaci laptopa
z oprogramowaniem oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym, który został zamontowany w sali widowiskowej Koronka pozwoli na poszerzenie oferty kulturalnej na terenie naszej gminy.

Łączna wartość zakupionego sprzętu to 202 703,00 zł. Realizacja tego zadania nie byłaby jednak możliwa bez wsparcia finansowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach ogłoszonego w 2012 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy
z Programu MKiDN Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury Gmina Bobowa uzyskała 170 000,00 zł na zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych co stanowi 83,87% całości zadania. Pozostała kwota w wysokości 32 703,00 zł, (16,13% całości zadania) stanowiła wkład własny Gminy Bobowa konieczny do otrzymania dofinansowania.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *