Zakończono zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w Sędziszowej

                                                                                                                           

Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 499 372,00 zł.

Wartość całkowita zadania wynosiła 1 360 232,36 zł.  Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie robót budowlanych, robót instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej.

Celem realizacji projektu był rozwój działalności kulturalnej na terenie miejscowości Sędziszowa, poprzez budowę jednego wielofunkcyjnego domu kultury.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”