Zakończono realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”

Zakończono realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2019. Całkowity koszt zadania wynosi 220 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 80% stanowi kwotę
176 000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono:
– wyposażenie meblowe do Domów Ludowych w Stróżnej i w Brzanie,

– telewizory i zestawy DVD do Domów Ludowych w Stróżnej i w Brzanie,
– system alarmowy do Domu Kultury w Jankowej,
– 6 systemów monitoringowych do Domów Kultury i Domów Ludowych na terenie Gminy Bobowa,
–  klimatyzatory do Domu Ludowego w Stróżnej i do Domu Ludowego w Brzanie.

Zadanie jest kontynuacją tworzenia bazy infrastrukturalnej na terenie Gminy Bobowa
w zakresie prowadzenia edukacji kulturalnej. Zakupione wyposażenie podniesienie standard prowadzenia działalności kulturalnej.