Zakończona budowa magistrali wodociągowej na odcinku Jankowa – Zbiornik wody pitnej Wilczyska

Zakończono budowę i oddano do użytkowania   magistralę  wodociągową na odcinku Jankowa – Zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa.

Przedsięwzięcie obejmowało budowę przesyłowej sieci wodociągowej o łącznej długości  prawie 1,5 km.  wraz z budową stacji pomp na terenie sołectwa Jankowa.

Inwestycja ta  ma na celu  zasilenie w wodę pitną istniejącego  wodociągu w Wilczyskach-Moroń.  Inwestycja ta umożliwi rozprowadzenie wody z tego ujęcia do różnych miejsc, gdzie może wystąpić deficyt wody pitnej. Jest to druga magistrala wodociągowa w Gminie. Pierwsza została wybudowana  na potrzeby wodociągu w Jankowej i spełniła oczekiwania mieszkańców, gdyż od  jej uruchomienia wody w Jankowej nie brakuje.