Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2021/2022 w SP Bobowa

Minął kolejny rok i nadszedł czas pożegnań i podziękowań.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego i katechetycznego rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym, której celebrował katechizujący w naszej szkole ks. Marek Czerwiński. Po Mszy św.  Proboszcz ks. Marian Chełmecki złożył podziękowania przechodzącemu na emeryturę Dyrektorowi Szkoły Adamowi Urbankowi za wieloletnią bardzo owocną współpracę, ogromną troskę o oświatę i trud włożony w wychowanie wielu pokoleń młodzieży. Na pamiątkę podarował mu obraz Bobowskiej Matki Bożej Bolesnej, która ma go strzec i chronić od złego.

Następnie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobowej Adam Urbanek i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzanie Andrzej Skórski pożegnali ks. Marka, który decyzją Biskupa przechodzi do innej parafii. Dyrektorzy w imieniu swoich społeczności szkolnych podziękowali ks. Markowi za ciekawe lekcje religii, duże zaangażowanie w pracę z młodzieżą, mecze piłki nożnej z uczniami, otwartość, dyspozycyjność jednocześnie życzyli zdrowia i sukcesów w nowym miejscu pracy.

Druga część uroczystości i kolejne podziękowania miały miejsce na placu szkolnym. Dyrekcja Szkoły wręczyła dyplomy, statuetki i medale uczniom wyróżniającym się w konkurach i zawodach sportowych oraz nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podziękowali Dyrektorowi Szkoły za przekazywanie wiedzy, wychowanie, darzenie sympatią, wspieranie w trudnych chwilach oraz wspólnie spędzone lata. Z rąk Dyrektora podziękowania odebrał pochodzący z Ukrainy Pan Vitaly Ivasiv za rzetelne nauczanie języka polskiego dzieci ukraińskich. Dyrektor dziękował również Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Jolancie Turskiej za całoroczną współpracę i szereg udanych inicjatyw oraz Proboszczowi ks. Marianowi Chełmeckiemu za propagowanie sportu i udział w meczu piłkarskim na festynie szkolnym.

Trzecia część uroczystości odbyła się w klasach lekcyjnych, gdzie uczniowie z rąk Wychowawców odebrali świadectwa. Miłą niespodzianką były lody dla wszystkich uczniów ufundowane przez Radę Rodziców.

I wreszcie nadeszły upragnione wakacje!!!