Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Stróżnej

Mszą świętą celebrowaną przez prałata ks. Mariana Stępnia  22 czerwca rozpoczęliśmy  uroczyste zakończenie roku szkolnego.  Następnie odbyła się akademia, na którą złożył się koncert muzyczny i montaż poetycki w wykonaniu uczniów klasy IV. Dzieci z zerówki swoim występem  wprowadziły w prawdziwy nastrój wakacyjny. Pan Dyrektor wręczył nagrody nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.  Szczególnie  wyróżniającym się uczniom w nauce i za 100 % frekwencję Dyrektor podziękował świadectwami z czerwonym paskiem , statuetkami, dyplomami i   książkami.  Upominkami zostali obdarowani również uczniowie biorący udział w projekcje Małopolskie Talenty. Za osiągnięcia sportowe otrzymali dyplomy. Laureatom między szkolnego konkursu języka niemieckiego pan Dyrektor złożył gratulacje i  wręczył nagrody. Uroczyście pożegnano nauczyciela języka angielskiego pana Sylwestra Szczepanka, który nie będzie  już pracował w tej szkole.  List Gratulacyjny otrzymała pani Wanda Ryzner – Zielińska przewodnicząca Rady Rodziców za aktywną pracę.