Z Bankiem Spółdzielczym talenty procentują

Uczenie oszczędności ma w naszej szkole długą tradycję. Od 1999 roku działa u nas SKO. Dzieci uczą się wytyczać konkretne cele, gromadzić fundusze na nie, a konsekwencji mądrze gospodarować pieniędzmi. Rokrocznie jako szkoła bierzemy udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO juto w Banku Spółdzielczym” i zdobywamy czołowe miejsca na etapach rejonowych i centralnych, za co otrzymujemy nagrody pieniężne i sprzęt elektroniczny, a nasi uczniowie upominki.

W tym roku szkolnym również przystąpiliśmy do Konkursu SKO. Tegoroczna edycja programu TalentowiSKO nosi tytuł: „Z Bankiem Spółdzielczym talenty uczniów procentują”. Realizując zadania konkursowe nasi uczniowie będą uczyć się oszczędzania i rozsądnego gospodarowania pieniędzmi.  Będą mieli też okazję do wykazania się kreatywnością i przedsiębiorczością w realizowaniu marzeń i rozwijaniu talentów.

19 października zorganizowaliśmy apel szkolny na temat oszczędzania. Honorowymi gośćmi byli pracownicy BS w Bobowej – pani Maria Pacuła i pan Marcin Wąs, których serdecznie powitała pani dyrektor Alicja Rodak.

Najpierw wspólnie obejrzeliśmy okraszone humorem scenki w wykonaniu klas 3,4,5,6. Scenki te ukazywały korzyści wynikające z rozsądnego gromadzenia oraz gospodarowania posiadanymi dobrami. Zwracały uwagę na to, że wytyczenie sobie celów i wytrwałe dążenie do nich przynosi wymierne efekty.

Następnie głos zabrali pani Maria Pacuła i pan Marcin Wąs. Na ręce pani Teresy Skrzypek (opiekunki SKO) złożyli dyplom uznania dla szkoły za wyróżniający się wkład w krzewienie idei oszczędzania wśród uczniów szkoły oraz szczególnie aktywną działalność szkoły w ramach SKO wydany przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Ponadto na ręce pani dyrektor Alicji Rodak przekazali pierwszoklasistom czek na 300 zł jako wkład początkowy na ich książeczki SKO.

Później uczniowie zadawali pytania na temat pracy w banku, a goście starali się zaspokoić ich ciekawość na tematy nieobjęte tajemnicą służbową.

Apel został zorganizowany pod opieką pani Teresy Skrzypek.

01-IMG_0500 02-IMG_0508 03-IMG_0514 04-IMG_0515 05-IMG_0516 06-IMG_0519 07-IMG_0521 08-IMG_0522 09-IMG_0526 10-IMG_0527 11-IMG_0528 12-IMG_0531 13-IMG_0532 14-IMG_0534 15-IMG_0535 16-IMG_0538 17-IMG_0540 18-IMG_0541 19-IMG_0543 20-IMG_0547 21-IMG_0548 22-IMG_0550 23-IMG_0552 24-IMG_0553 25-IMG_0554

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *