XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 29 maja 2017 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały
a) Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
b) Uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działka Nr 1158, część działek Nr 1157, 1156, 1155, 1154 w Bobowej, działki Nr 787/2, 772, 779/3, 778/9, 778/11 i część działek Nr 771, 773/1, 773/5, 773/8, 778/8, 778/10, 778/12, 779/2, 779/4, 779/5, 780, 781, 783, 787/1 w Bobowej
c) Nieodpłatnego nabycia gruntu z przeznaczeniem pod drogę gminną „Siedliska – granica – Biesna II”
d) Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
e) Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.
f) Rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Urzędu Miejskiego w Bobowej.