XVIII Gminny Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży

W dniu 18 maja 2017r. Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa zorganizowało XVIII Gminny Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży.

W wydarzeniu brało udział pięć szkół i jedno przedszkole, które przedstawiły następujące spektakle:

  1. Historia pierścienia św. Kingi” w wykonaniu grupy teatralnej „Bez Nazwy” z Szkoły Podstawowej w Sędziszowej. Opiekunowie: Pani Grażyna Marszał i Pani Agnieszka Bartoszek

  2. Parodia Królewny Śnieżki” w wykonaniu grupy teatralnej „Iskierki” z Szkoły Podstawowej w Jankowej. Opiekun: Pani Joanna Rutka

  3. W poszukiwaniu Kopciuszka” w wykonaniu grupy teatralnej „Teatrzyk spod ławki” z Szkoły Podstawowej w Wilczyskach. Opiekun: Pani Barbara Włodarz

  4. Witajcie w naszej bajce” w wykonaniu grupy teatralnej „Skrzaty i krasnale” z Przedszkola Samorządowego w Bobowej. Opiekunowie: Pani Bogumiła Szczepanek, Pani Lidia Szpila i Pani Bożena Tabiś

  5. Nie ma tego złego” w wykonaniu grupy teatralnej „Szpila” z Szkoły Podstawowej w Stróżnej. Opiekunowie: Pani Wiesława Wiatr i Pan Tomasz Tarasek

  6. Nasze pokolenie” w wykonaniu Szkolnego Zespołu Teatralnego z Zespołu Szkół w Brzanie. Opiekun: Elżbieta Alicja Śliwa

Celem przeglądu było:
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnych,
– tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży,
– inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej,
– prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych,
– twórcze poszukiwanie rozwiązań inscenizacyjnych i scenograficznych,
– upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży,
– wymiana doświadczeń między pedagogami i instruktorami teatralnymi.

Jury w składzie:
Beata Król– p.o. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
Małgorzata Grygiel– nauczycielka ZSO w Bobowej
Bogdan Krok– instruktor Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice

po wspólnych naradach postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce i Złotą Maskę: grupa teatralna „Bez Nazwy” z Szkoły Podstawowej w Sędziszowej. Opiekunowie: Pani Grażyna Marszał i Pani Agnieszka Bartoszek

II miejsce i Srebrną Maskę: grupa teatralna „Szpila” z Szkoły Podstawowej w Stróżnej. Opiekunowie: Pani Wiesława Wiatr i Pan Tomasz Tarasek

III miejsce i Brązową Maskę: grupa teatralna „Iskierki” z Szkoły Podstawowej w Jankowej. Opiekun: Pani Joanna Rutka

Wyróżnienie dla najlepszej aktorki Magdaleny Muchy z Szkoły Podstawowej w Stróżnej
Wyróżnienie dla najlepszych narratorów: Mateusza Śliwy i Stanisława Kwarcińskiego z Szkoły Podstawowej w Jankowej
Wyróżnienie za aranżację muzyczną dla Jolanty Brończyk z Szkoły Podstawowej w Wilczyskach

Wszystkie zespoły teatralne otrzymały dyplomy oraz nagrody za udział w Przeglądzie, natomiast zwycięscy otrzymali statuetki: Złotą Maskę, Srebrną Maskę oraz Brązową Maskę.
Nagrody ufundowało Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa jak i Jury serdecznie gratulują Laureatom i życzą dalszych sukcesów teatralnych, dziękują także nauczycielom za duży wkład pracy w przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w przeglądzie.