X edycja – Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologiczny pod hasłem „Histora działalność Ligi Ochrony Przyrody w aspekcie ochrony środowiska”

W tym roku Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego odbył się 17 kwietnia 2018, tradycyjnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Była to już X edycja konkursu. Organizatorzy konkursu to: Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach i Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Patronat nad konkursami ekologicznymi przygotowywanymi przez Oddział LOP w Gorlicach tradycyjnie objął Starosta Gorlicki, Pan Karol Górski.

Tegoroczne konkursy ekologiczne odbywają się w ramach kampanii „Świętujemy 90 – lecie działalności Ligi Ochrony Przyrody w Polsce” pod hasłem „Historia działalność Ligi Ochrony Przyrody w aspekcie ochrony środowiska”.

W X Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej uczestniczyli przedstawiciele z wszystkich ponadgimnazjalnych szkół z powiatu gorlickiego. Konkurs składał się z dwóch części:

1. Rozwiązanie testu.

2. Zajęcia terenowe po Rożnowicko – Ciężkowickim Parku Krajobrazowym.

Po zakończeniu części edukacyjnej – terenowej – dokonano podsumowania konkursu oraz wręczenia dyplomów i nagród laureatom i wszystkim uczestnikom. Nagrody książkowe ufundowane zostały przez Starostę Gorlickiego. Starostwo Powiatowe reprezentowali: Starosta Gorlicki, Pan Karol Górrski, Wicestarosta Gorlicki, Pan Jerzy Nalepka, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Pani Maria Puścizna – Syc.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom dużej wiedzy ekologicznej. Rolę gospodarza konkursu pełnił Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, który z gościnnością przyjął uczestników.

Na zakończenie głos zabrała Pani Grażyna Kurzawa, prezes Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach, która w imieniu Zarządu Oddziału LOP w Gorlicach podziękowała Staroście Gorlickiemu, który objął patronat nad konkursami ekologicznymi i jest fundatorem nagród na etapie powiatowym. Na zakończenie uczestnicy zaproszeni zostali na skromny poczęstunek, który przygotowała młodzież z ZSO Bobowej.

http://www.zso.bobowa.eu/index.php/nauczyciele/biologia/656-x-edycja-powiatowy-konkurs-wiedzy-ekologiczny-pod-haslem-histora-dzialalnosc-ligi-ochrony-przyrody-w-aspekcie-ochrony-srodowiska