Wyniki XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Koronki Klockowej w Bobowej!

26 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Artystycznej oceniającej prace zgłoszone do XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Koronki Klockowej.

Komisja artystyczna w składzie:

 1. Bogdan Krok – przewodniczący Komisji Konkursowej, prezes Stowarzyszeni Twórczości Regionalnej w Bobowej
 2. Beata Król – członek Komisji Konkursowej – pracownik Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
 3. Katarzyna Fałda – członek Komisji Konkursowej, plastyk Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stróżach
 4. Magdalena Cięciwa – członek Komisji Konkursowej, koronczarka  z tytułem twórcy ludowego

Po obejrzeniu i wnikliwej analizie 155 prac, 65 autorów w poszczególnych grupach:

 • dzieci – 19 osób – 44 prace
 • dorośli – 46 osób – 111 prac

 z zakresu koronki klockowej: słowiańskiej małoparkowej, wieloparkowej i łączonej z płótnem (wielo- i małoparkowej), nowoczesnej (autorskiej), nowoczesnej (nieautorskiej) Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii koronki klockowej tradycyjnej małoparkowej

 • I miejsce przyznano: Małgorzacie Klimek
 • II miejsce przyznano: Agacie Paczuła
 • III miejsce przyznano: Władysławie Kadula
 • cztery wyróżnienia przyznano: Ryszardowi Różańskiemu, Elżbiecie Kowalskiej, Zofii Tarasek oraz Joannie Malec

W kategorii koronki wieloparkowej i łączonej z płótnem (wielo – i małoparkowej)

 • I miejsce przyznano: Małgorzacie Grocholi
 • II miejsce przyznano: Stanisławie Kuczyńskiej
 • III miejsce przyznano Weronice Śliwie-Ciura
 • wyróżnienie przyznano: Irenie Kaczaja

W kategorii koronki  nowoczesnej – autorskiej

 • I miejsce przyznano: Małgorzacie Szpila
 • II miejsce przyznano: Marzenie Stukus
 • dwa III miejsca przyznano: Magdalenie Madej i Zofii Durlak
 • dwa wyróżnienia przyznano: Monice Madej i Lidi Łukaszczyk-Dudzik

W kategorii koronki  nowoczesnej – nieautorskiej

 • I miejsca przyznano: Beacie Rząca
 • II miejsce przyznano: Zofii Król
 • III miejsce przyznano: Małgorzacie Połubok
 • cztery wyróżnienia przyznano: Magdalenie Fugiel, Małgorzacie Serkiz, Józefie Hamulewicz i Grażynie Tokar

nagrody za udział konkursie otrzymują: Alicja Gajecka, Bogumiła Zając, Małgorzata Różańska-Domin, Zofia Stukus, Gabriela Radzik, Jadwiga Śliwa, Janina Gniadek, Maria Wojtanowska, Beata Jarema, Małgorzata Belcer, Maria Ligęzowska, Bożena Krzyżowska, Małgorzata Dymek, Magdalena Bogusz, Justyna Łukaszewska-Haberkowa, Barbara Stukus, Stanisława Dudzik, Krystyna Jaros, Katarzyna Stukus, Maria Sikorska, Sylwia Muszyńska i Maria Muszyńska.

Nagrody specjalne otrzymują: Małgorzata Klimek, Agata Paczuła, Małgorzata Grochola, Małgorzata Szpila oraz Beata Rząca.

Grupa dzieci:

 • I miejsce przyznano: Małgorzacie Stukus
 • II miejsce przyznano: Alicji Połubok
 • III miejsce przyznano: Annie Połubok
 • trzy wyróżnienia przyznano: Mai Dyga, Weronice Fyda i Paulinie Gąsior

nagrody za udział w konkursie otrzymują; Oliwia Guzia, Joanna Haberko, Antoni Tokar, Lena Wojtaczka, Amelia Pacuła, Wiktoria Łoś, Monika Klimek, Maja Domańska, Stanisław Gąsior, Magdalena Jurek, Patrycja Święs, Julia Pokrzyk i Karolina Bartoszek.

Komisja serdecznie dziękuję organizatorom i wszystkim uczestnikom konkursu za podtrzymywanie i propagowanie bezcennej dla regionu dziedziny twórczości artystycznej jaką jest koronka klockowa.

Odbiór nagród i prac konkursowych:
1. Osobiście w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
2. Na życzenie laureata nagroda zostanie przekazana na wskazany nr konta bankowego, a praca odesłana.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 18 351 40 13

Nagrody finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz  Województwo Małopolskie.