Wycieczka do Szymbarku

W nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu za rok szkolny 2018/2019 , Rada Rodziców ufundowała uczniom Szkoły Podstawowej w Jankowej  wycieczkę do Szymbarku.  Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Kasztelu oraz Skansenu. Kasztel wybudowany został około 1540 roku, była to dawna siedziba rodu Gładyszów. Jest bardzo cennym zabytkiem renesansu w Polsce. W tajniki wszystkich pomieszczeń Kasztelu wprowadził uczniów przewodnik. Na zakończenie zwiedzania uczestnicy wycieczki obejrzeli prezentację multimedialną, przedstawiającą historię Kasztelu, od powstania do dnia dzisiejszego. Następnie grupa zwiedziła wystawę „Rzeźby współczesnej”. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów było zwiedzanie Skansenu. Uczniowie oglądali dawne chałupy, budynki gospodarcze, powozownię oraz warsztaty wiejskie. Dzięki wspaniałym przewodnikom można było bliżej poznać ciężkie życie ludzi na wsi w dawnych czasach. Na zakończenie wycieczki uczniowie uczestniczyli w warsztatach, gdzie mieli możliwość ozdobić farbami, ekologiczne torby na zakupy. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas wycieczki czuwali nauczyciele: Danuta Semla, Joanna Job i Marek Olszanecki.