Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Bobowej i Brzanie

W niedzielę 17 lutego 2019r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej i w Szkole Podstawowej w Brzanie odbyły się zebrania wyborcze sołtysów i rad sołeckich. Spotkania otworzył Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, witając zgromadzonych mieszkańców, następnie przedstawił przebieg zebrań wyborczych. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Komisariatu Policji w Bobowej mł. asp. Ewa Bożek i asp. Krzysztof Mirek którzy przypomnieli kwestię bezpieczeństwa i słuszność noszenia odblasków po zmroku. W Bobowej została poruszona kwestia żebrania szczególnie w okolicy rynku, nie rzadko zaczepki żebrzących, pijanych osób są natarczywe i wulgarne. Jedyną możliwością ukrócenia tego procederu jest uświadomienie mieszkańcom, że dawanie pieniędzy na ulicy nie rozwiązuje problemów proszących, dlatego tak ważne jest by mieć świadomość tego, że dopóki będziemy dawać pieniądze, dotąd będą oni żebrać na ulicach Bobowej. W Brzanie asp. Krzysztof Mirek prosił mieszkańców by zwrócili uwagę na swoje czworonogi które powinny znajdować się za ogrodzeniem, a często biegają po okolicy tym samym stanowiąc zagrożenie dla dzieci jak również dla pojazdów poruszających się po drodze. Zainteresowani mieli możliwość zadać pytania funkcjonariuszom, którzy udzielali odpowiedzi mieszkańcom.
Podczas zebrań w obydwu sołectwach przegłosowano, iż kadencja sołtysów i rad sołeckich powołana zostanie na okres 5 lat. Zarówno w Bobowej jak i w Brzanie funkcję sołtysa będą pełnić dotychczasowi sołtysi wsi, w Bobowej Pan
Marek Podobiński a w Brzanie Pan Piotr Kloc.

Zmiany osobowe natomiast nastąpiły w radzie sołeckiej zarówno w sołectwie Bobowa jak i w sołectwie Brzana, lecz liczba członków rady nie uległa zmianie, w Bobowej radę sołecką będzie tworzyć 9 osób a w Brzanie 6 osób.

Obecni sołtysi podziękowali byłym członkom rad sołeckich za ich bezinteresowną pracę oraz wsparcie, dziękowali również mieszkańcom za zaufanie i oddane głosy dzięki którym znów mogą pełnić funkcję sołtysa, deklarując tym samym pomoc i zaangażowanie w sprawy mieszkańców.

Poniżej pełna lista członków rad sołeckich i sołtysów.

W Bobowej w wyborczym spotkaniu udział wzięło 115 osób. Na nową kadencję w latach 2019-2024 zostali powołani:

Sołtys – Podobiński Marek

Rada sołecka :

1. Chmura Ryszard

2. Dąga Rafał

3. Gniadek Barbara

4. Kiełbasa Tomasz

5. Nowak Halina

6. Radzik Marian

7. Stukus Stefan

8. Szczepanek Adam

9. Ziomek Ryszard

W Brzanie w wyborczym spotkaniu udział wzięło 102 osoby. Na nową kadencję w latach 2019-2024 zostali powołani:

Sołtys – Kloc Piotr

Rada Sołecka :

1.Wrona Agata

2. Padoł Renata

3. Ojczyk Marek

4. Juruś Jan

5. Kipiel Zuzanna

6. Kieblesz Janusz

Gratulujemy, i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectw.