Wiosna z ekonomią w Szkole Podstawowej w Jankowej

Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. Dzieci z oddziału przedszkolnego  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  rozpoczęły  kilka  dni  wcześniej pod czujnym okiem pani Agnieszki Pater. Dzięki sprzyjającej pogodzie szukały oznak i zwiastunów wiosny podczas spacerów.  W  sali  zazielenił  się  kąciki  przyrody.  Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny.

Gdy wreszcie nadszedł oczekiwany dzień 21 marca, dzieci z oddziału przedszkolnego przybyły do szkoły w dobrych nastrojach,  pięknie przebrane w wiosenne stroje, aby zaakcentować nadchodzącą porę roku. Wszyscy uczniowie z naszej szkoły zebrali się na sali gimnastycznej, żeby wspólnie powitać wiosnę. Głośnymi okrzykami i wesołą zabawą przedszkolaki pożegnały zimę i powitały długo oczekiwaną wiosnę. Marzannę – zimową pannę dzieci wypędziły wierszami i piosenkami. Jakież  było  ich  zdumienie  i  radość,  gdy  pojawiła  się  Zielona  Pani  Wiosna i oznajmiła  dzieciom, że  od  dziś  zaczyna  swoje  panowanie  w  przyrodzie.

Następnie uczniowie z klas I-VIII wzięli udział w konkursie „Co wiemy o oszczędzaniu?”, przygotowanym pod kierunkiem pani Teresy Skrzypek – opiekuna SKO. Zadania konkursowe były zróżnicowane. Uczniowie kl. I-III mieli do wykonania cztery zadania: pokolorować obrazek, ułożyć hasło z rozsypani literowej, ułożyć puzzle – banknoty, a w tygodniu poprzedzającym konkurs wraz z wychowawcami zaprojektować i przygotować plakat promujący oszczędzanie w SKO. Konkurs w klasach starszych IV-VIII (po 3 osoby z klasy) przebiegał w dwóch etapach. Etap pierwszy to gra planszowa, pola z numerami od 1 do 30 zawierały pytania konkursowe. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi pozwalało drużynie uzyskać maksymalną ilość punktów. W etapie drugim uczniowie mieli do wykonania aż 7 zadań. Musieli się wykazać wiedzą ekonomiczną, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną np. wypełniając blankiet przelewu lub przeliczając pieniądze. Nie zabrakło również konkurencji sportowej – bieg z monetami. Wszystkie zadania ograniczone były czasowo. Nad poprawnym przebiegiem zadań konkursowych czuwała komisja w składzie: przewodnicząca – dyrektor pani Alicja Rodak, pani Urszula Warzecha i dwóch uczniów: Kinga Bulanda i Kamil Forczek. Wyniki przedstawiają się następująco: kategoria wiekowa I – klasy I-III: pierwsze miejsce – klasa I, drugie – klasa II i trzecie – klasa III, kategoria wiekowa II – kl. IV- VIII: pierwsze miejsce – kl. IV, drugie – kl. VIII i trzecie – kl. V. Uczniowie mieli ogromną frajdę, rywalizując ze sobą. Towarzyszyły im ogromne emocje, ale pamiętali o grze fair play w stosunku do przeciwnika.

Dzień ten minął w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.