Widowisko Andrzejkowe Bobowskiej Szkoły Tradycji „Szabasówka”

W niedzielę 24 listopada 2019 r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej uczestnicy Bobowskiej Szkoły Tradycji „Szabasówka” już po raz trzeci wystąpili na bobowskiej scenie prezentując tradycyjne przyśpiewki i zwyczaje pogórzańskie. Tym razem widowisko obrzędowe związane było ze św. Andrzejem – patronem wszystkich panien. „Widowisko Andrzejkowe” zwieńczyło dwuletni projekt Bobowskiej Szkoły Tradycji „Szabasówka” realizowany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Wydarzenie poprowadziła Pani Marta Michalik, która pogórzańską gwarą przybliżyła wszystkim ideę realizowanego projektu oraz podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, a przede wszystkim Burmistrzowi Bobowej Panu Wacławowi Ligęzie – inicjatorowi projektu, a także Pani Dorocie Popieli – koordynatorowi projektu, instruktorom, uczestnikom projektu oraz ich rodzicom, a także pracownikom CKiPGB.

Jak wspomniał Burmistrz Bobowej „Szabasówka” to wyjątkowy projekt, który jako jedyny zaangażował tak wiele osób: artystów i specjalistów w dziedzinie kultury, muzyki i tańca. „Dziękuję tym wszystkim, którzy z taką determinacją i zaangażowaniem realizują ten projekt i kultywują tradycję przodków” – dodał Pan Wacław Ligęza.

Podczas wydarzenia Kapela „Szabasówka” oraz grupy wokalne wykonały tradycyjne pieśni i przyśpiewki o charakterze ludowym, pozostali uczestnicy zaprezentowali spektakl pt.: „Widowisko Andrzejkowe” w reżyserii Pani Małgorzaty Molendowicz oraz Pani Marty Michalik. Przedstawienie zawierało opis dawnych zwyczajów, wróżby andrzejkowe oraz tańce i zabawy ludowe na naszym terenie.

W wydarzeniu udział wzięli: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz, Sekretarz Gminy Pani Zdzisława Iwaniec, Proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki,  księża wikariusze Jarosław Kokoszka i  Damian Płaza, a także siostra Ines,  Radni, Sołtysi,  licznie zgromadzeni zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy Bobowa.

Warto nadmienić, iż 2 lata temu 13 listopada 2017 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu dzięki staraniom Włodarza naszego Miasta Pana Wacława Ligęzy została podpisana umowa na dofinansowanie 2 -letniego projektu Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”, którego całkowita wartość wyniosła 1 370 539,32 zł. W ramach realizacji tego projektu osoby zainteresowane dziedzictwem kulturowym przez 2 lata brały udział w warsztatach: instrumentalnych (instruktor – Agata Mika, Jan Malisz, Maciej Matusik, Henryk Waląg, Jan Wypasek), tanecznych (instruktor – Agnieszka Mosoń-Malisz, Grzegorz Halko), wokalnych (instruktor – Ewa Grochowska, Agata Mika, Henryk Waląg) oraz rękodzieła ludowego (instruktor – Małgorzata Klimek).

W ramach projektu zostały zakupione nowe instrumenty muzyczne, a wśród nich: fortepian, basy, skrzypce, lirę korbową, klarnety, trąbki, akordeony, flety i saksofony oraz stroje ludowe regionu Pogórza. Wszystkie prezentowane wydarzenia kulturalne obsługiwane są z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” nowoczesnego sprzętu (w tym kamer i telebimu).