Ważna informacja: Ułatwienia meldunkowe

Uprzejmie informujemy, że od początku 2013 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz 1407).

Na mocy tej ustawy wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:

  • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA ( Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu) – stron EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz obywateli konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
  • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
  • likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
  • wprowadzenia możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
  • wprowadzenia możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
  • wydłużenie terminu realizacji obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, UE, obywateli EFTA- stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
  • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
  • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *