W Bobowej po raz kolejny polała się krew. Honorowo!

W sobotę 24 września 2016 r. odbyła się kolejna, to już 6 akcja honorowego oddawania krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Bobowej. To była naprawdę udana akcja, bowiem zebrano 12,5 l krwi – bezcennego leku ratującego życie. Do akcji zapisało się 31 osób, a zakwalifikowało 28. Ponadto do klubu zapisało się kolejnych 6 osób nie tylko z terenu naszej gminy ale również z Biesnej, Ropicy Polskiej, Moszczenicy oraz Gorlic.

Łącznie w tym roku do klubu dołączyło 19 osób, a podczas obydwu zbiórek zorganizowanych w 2016r. udało się zebrać 29,1 l krwi. Warto podkreślić, że do klubu dołączają osoby młode i gotowe do dzielenia się tak ważną dla innych potrzebujących cząstką siebie, jaką jest właśnie krew. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za propagowanie idei honorowego oddawania krwi, a szczególne słowa podziękowania kierujemy do osób z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Krakowie Oddział w Gorlicach za sprawne i życzliwe przeprowadzenie akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *