Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

W dniu 23 czerwca w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego.
W wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Dyrektor Szkoły Muzycznej Pan Robert Gryzik, nauczyciele oraz uczniowie wraz z rodzicami.
Podczas uroczystego wydarzenia najzdolniejsi uczniowie zostali wyróżnieni. Natomiast nauczyciele oraz młodzi artyści otrzymali gratulacje z rąk Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzy oraz Dyrektora Szkoły Pana Roberta Gryzika.

Fot. MP