Uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego przez Ministra Sprawiedliwości

31 stycznia 2018r. w Rabce-Zdrój Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wspólnie z Prezesem Małopolskiego Zarządu OSP RP dh Edwardem Siarką uroczyście przekazali sprzęt ratowniczy Ochotniczym Strażom Pożarnym z Małopolski. Sprzęt został sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W uroczystości udział wziął Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza wraz z przedstawicielami jednostek OSP z terenu gminy Bobowa.

W roku 2017 Minister Zbigniew Ziobro przeznaczył kwotę 10 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia dla druhów ochotników. Z programu skorzystało 145 małopolskich gmin w tym Gmina Bobowa, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 44 100,00 zł na zakup siedmiu zestawów Ratownictwa medycznego R1.

Zdjęcia: dh Sylwia Mucha