Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II

Obecny rok 2018 będzie obfitował w wiele różnych inicjatyw związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości czy też z 40. rocznicą wyboru na stolicę Piotrową Karola Wojtyły – krakowskiego kardynała, obecnie św. Jana Pawła II.

Uwzględniając te wydarzenia Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej chce zaproponować konkretną inicjatywę, która może przyczynić się do pełniejszego i bardziej świadomego udziału w świętowaniu tych szlachetnych rocznic.

W tym celu dnia 20 grudnia 2017 roku Biskup Tarnowski Andrzej Jeż powołał Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II, który ma na celu upowszechnianie bogatego dorobku myśli i wskazań św. Jana Pawła II. To nasz Święty Rodak uczył nas, jak mamy korzystać z daru wolności, upominał się o godność człowieka i należne człowiekowi prawa.

O działalności Uniwersytetu, w ramach którego wykłady będą odbywać się w: Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni, Mielcu oraz Krużlowej można przeczytać na stronie internetowej http://unsjp2.edu.pl/ . Tam również został umieszczony dokładny harmonogram zajęć.