Umowa na remont kolejnych dróg w gminie Bobowa podpisana

W dniu dzisiejszym (27 września 2023 roku) w Urzędzie Miejskim w Bobowej, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Bobowa”. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujących lokalizacjach:

Remont drogi gminnej Brzana-Zagórze – długość 90 metrów

Remont drogi gminnej Sędziszowa – długość 78 metrów

Remont drogi gminnej Wilczyska-Jeżów-Moroń – długość 100 metrów

Całkowity koszt inwestycji, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wynosi 269 824,98 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 108 609,00 zł.

Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. z Gorlic.