Umowa na program „Mały Strażak” podpisana

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowę na realizację programu „Mały Strażak”. W ramach zadania Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych w Stróżnej oraz Wilczyskach zostaną doposażone w umundurowanie niezbędne do startu w zawodach sportowo – pożarniczych oraz zawodach halowych. Wartość zadania wynosi 6 013,96 złotych. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosi 50% całkowitej wartości zadania.