Licealiści z Bobowej posadzili pół tysiąca drzew

Burmistrz Bobowej oraz Stowarzyszenie GRYF pozyskali środki finansowe o łącznej wysokości 7000 zł  w ramach projektu  pt. „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2” realizowanego dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy realizacji Inicjatywy 20 pod nazwą „Zadrzewianie kompleksu sportowego i kulturalnego w Bobowej„. Za pozyskane środki zakupiono 500 sztuk drzew (graby, klony oraz dęby). Drzewa zostały posadzone na działce nr 399/4 stanowiącej własność Gminy Bobowa w miejscowości  Bobowa, zgodnie z wykonanym projektem pn.„Budowa parku przyrodniczo – geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa’’ przez młodzież działającą w Szkolnym Klubie Ligii Ochrony Przyrody przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej,  którego opiekunem jest Pani Grażyna Kurzawa.