Tydzień dla Ziemi

Kwiecień to czas, na który uczniowie naszej szkoły czekają  z niecierpliwością, ponieważ to właśnie w tym miesiącu corocznie odbywają się uroczyste obchody „Dnia Ziemi”, przypominające o problemach związanych z degradacją naszej planety Ziemi. Uczniowie przez cały tydzień podejmowali szereg różnorodnych działań mających na celu zrozumienie jak ważny jest wpływ codziennych czynności w domu, szkole, miejscach zabaw i pracy na stan środowiska, jak ważne jest segregowanie i recykling odpadów oraz jak degradacja środowiska wpływa na zdrowie człowieka.

Tradycyjnie 22 kwietnia  członkowie społeczności szkolnej wraz z wychowawcami wyruszyli w teren, aby uprzątnąć naszą Małą Ojczyznę. Cieszy fakt, że worków ze śmieciami jest coraz mniej – świadczy  to o wzrastającej świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej.

Następnym działaniem były zajęcia na terenowej ścieżce dydaktycznej „Szlakami po Jankowej” zakończone zbiórką śmieci na leśnych dróżkach.

Kolejne dni przeznaczone były na działania wynikające z przystąpienia szkoły do Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Od Eko-Samorządu do Eko-Społeczeństwa”. Głównym celem tej akcji było zdobycie wiedzy  w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Uczniowie klasy piątej i szóstej opracowali i przeprowadzili ankietę  dotyczącą rodzaju i ilości posiadanego sprzętu elektrycznego w gospodarstwach domowych. Chcieli też dowiedzieć się, jak społeczność lokalna postępuje ze zużytym sprzętem. Wynik ankiety wskazuje, że mieszkańcy posiadają duże ilości takiego sprzętu i chętnie dostarczą go do punktu zbiórki ZSEE, który zostanie zorganizowany przy szkole w dniach 09 – 14 maja 2013r. Ponadto uczniowie wraz z koordynatorem akcji panią Teresą Skrzypek wykonali  plakaty  i prezentacje multimedialne na  temat  właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Uczniowie klas III-VI, pod okiem pani Urszuli Warzechy,  pisali  „Listy dla Ziemi”, w których edukowali dorosłych (rodziców, dziadków, sąsiadów i polityków) przekonując ich do podejmowania pozytywnych działań proekologicznych. Listy wyeksponowano na szkolnej wystawie, a najciekawsze przeczytano na szkolnym apelu.

Podsumowanie tygodniowych działań z okazji Dnia Ziemi odbyło się 29 kwietnia podczas Otwartego  Dnia z Elektrośmieciami. Spotkanie  rozpoczęło się występem uczniów klasy trzeciej przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni Ewy Łatki. W związku ze zmianami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obowiązującymi od 1 lipca 2013r., uczniowie w edukacyjnej inscenizacji przedstawili teoretycznie i praktycznie, jak poprawnie należy segregować śmieci. Wierszem i piosenką zwracali uwagę na problemy Ziemi, a zarazem wskazywali, jak należy postępować, aby uchronić ją przed całkowitą zagładą.

Kolejnym punktem była prezentacja multimedialna upowszechniająca właściwe postępowanie z elektroodpadami, zachęcająca do segregowania oraz informująca o korzyściach z recyklingu i odzysku ZSEE. 

Nasi uczniowie doskonale wiedzą, że należy i warto segregować a także zbierać surowce wtórne. Na terenie naszej szkoły bardzo często podejmujemy takie akcje, a pozyskany z nich dochód przeznaczamy na dofinansowanie do wycieczek szkolnych. 

Uczniowie klasy czwartej i piątej happeningiem „Mama, Tata i Ja – Czas na zdrowie” promując zdrowy styl życia zakończyli część artystyczno-edukacyjną  Dnia Otwartego  z Elektrośmieciami.

Akcentem kończącym Tydzień dla Ziemi była wspólna zabawa – dyskoteka. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *