Trwają prace związane z remontem ul. Pocztowej

Rozpoczęto prace związane z remontem ul. Pocztowej na długości 156 m w miejscowości Bobowa.

Zakres robót w obrębie ulicy obejmuje usunięcie starej nawierzchni i krawężników, wykonanie nawierzchni bitumicznej i wymianę nawierzchni chodnika na kostkę brukową.

Całkowita wartość zadania wynosi 196 842,31 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 153 045,00 zł.