Trwają prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Wilczyskach

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza podjął decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej w Wilczyskach, by zapewnić uczniom tej szkoły odpowiednie warunki do nauki oraz poprawić bezpieczeństwo i warunki sanitarno-higieniczne z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów po wprowadzonej reformy oświatowej w zakresie szkół ośmioklasowych. Dzięki temu pozyskana zostanie dodatkowa powierzchnia do prowadzenia zajęć dydaktycznych, powstaną bowiem 2 duże sale lekcyjne.

Koszt tego zadania wynosi 467 450,60 zł. Złożony został wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Planowany termin zakończenia robót przypada na 03 grudnia 2020 r.