Tragiczny pożar w Siedliskach. Ruszyła pomoc dla poszkodowanej rodziny – AKTUALIZACJA!

W dniu wczorajszym (27.01.2021r.) doszło do tragicznego pożaru w Siedliskach w Gminie Bobowa. Po otrzymaniu informacji o pożarze, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza natychmiast udał się na miejsce zdarzenia. Ogień bardzo szybko rozprzestrzeniał się po całej konstrukcji budynku, mimo szybkiej akcji  ratowniczej z udziałem PSP Gorlice i jednostek OSP z terenu Gminy Bobowa budynek spłonął doszczętnie. W płomieniach życie straciła kobieta. Akcja gaśnicza trwała 6 godzin.

W wyniku pożaru dach nad głową straciła rodzina z czwórką dzieci. Będąc na miejscu Burmistrz zaoferował rodzinie pomoc w zabezpieczeniu noclegu i wyżywienia. Aktualnie Gmina podejmuje dalsze działania pomocowe zapewniając wsparcie finansowe z budżetu gminy oraz pomoc rzeczową i psychologiczną. Został utworzony Społeczny Komitet z osób zaufania publicznego, który w ścisłej współpracy z Burmistrzem Bobowej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje zbiórkę pieniędzy na odbudowę domu dla rodziny, którą spotkała wielka tragedia.

Zapraszamy do dokonywania wpłat na rachunek bankowy Społecznego Komitetu Pomocy Pogorzelcom z Siedlisk:

w walucie polskiej: 62 8797 1013 0010 0170 2729 0001

w walutach obcych: PL 62 8797 1013 0010 0170 2729 0001 (SWIFT/BIC: POLUPLPR)

Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział Bobowa

Tytuł wpłaty: darowizna

Wpłaty w kasie realizowane będą bezpłatnie

Burmistrz Bobowej zachęca do wsparcia poszkodowanej rodziny.

Społeczny Komitet Pomocy Pogorzelcom z Siedlisk informuje, że na odbudowę domu poszkodowanej rodzinie zebrano kwotę 138 065,75 zł. (stan konta na dzień 24 maja 2021 r.)

Stan konta będzie uaktualniany raz w tygodniu. 

Zdjęcie: Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach