Szymon Kędzierski z Gimnazjum w Bobowej drugi w województwie w „Olimpiadzie Promocji Zdrowia”

Dnia 15 marca 2018 roku w krakowskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża odbył się etap wojewódzki „Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia”. Jest to konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć.

W wojewódzkim etapie Olimpiady uczestniczył Szymon Kędzierski – uczeń klasy 3b gimnazjum, który reprezentował powiat gorlicki. Aby się tam dostać w listopadzie wygrał etap szkolny, a w grudniu etap powiatowy znacznie pokonując punktowo rywali. Dodatkowo przeprowadził pozaszkolną akcję sportową.

W etapie wojewódzkim odbywającym się w marcu zajął drugie miejsce.

Przygotowując się do etapu wojewódzkiego musiał przeprowadzić akcję prozdrowotną w swoim środowisku lokalnym i ją udokumentować. Dokumentacja tej akcji również podlegała ocenie. Szymon wybrał sobie temat: Przeciwdziałanie uzależnieniom.

W swojej pracy pt. Pokusom powiedz „nie”! opisał uzależnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków, gier komputerowych, smartfonów i Internetu oraz ich wpływ na zdrowie i życie człowieka.

Ponadto na każdym etapie konkursu Szymon rozwiązywał test dotyczący prawidłowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, zasad udzielania pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia.

Opiekunem ucznia jest Pani Jolanta Połeć.