Święto Patrona Szkoły – Henryka Sienkiewicza

Zgodnie z tradycją ZSO w Bobowej, w grudniu, a dokładnie 6 grudnia 2017 roku, świętowaliśmy Dzień Patrona Szkoły – Henryka Sienkiewicza. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym Mszą św. odprawioną przez proboszcza bobowskiej parafii, ks. Mariana Chełmeckiego. O oprawę nabożeństwa zadbała s. Gracja, która wraz z młodzieżą przygotowała czytania mszalne, modlitwę wiernych i śpiewy liturgiczne.

Po Mszy św. cała społeczność szkolna udała się do sali widowiskowej „Koronka” na spotkanie poświęcone patronowi naszej szkoły. Rozpoczęło się od wręczenia przez p. Agatę Mruk nagród uczniom, którzy wywalczyli trzy pierwsze miejsca podczas zorganizowanego przez p. Agnieszkę Klocek konkursu wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza – wielkiego pisarza, noblisty i patrioty ( w tym roku szczegółowo pytaliśmy o „Pana Wołodyjowskiego”). Zwycięzcami zostali: Katarzyna Beduch z kl. II b T (I miejsce), Justyna Radzik, również z kl. II b T (II miejsce) oraz Klaudia Zięcina z kl. III LO (III miejsce). Gratulujemy wszystkim, którzy reprezentowali swoje klasy, ale szczególnie doceniamy wielką wiedzę zwycięzców, ponieważ poziom tegorocznej edycji konkursu był bardzo wysoki.

Następnie uczniowie i nauczyciele obejrzeli prezentację poświęconą ostatniej części „Trylogii”, czyli „Panu Wołodyjowskiemu”. Ożywiły ją piosenki przygotowane przez uczniów pod kierunkiem p. Agnieszki Gołyźniak. Prezentację przygotowały Klaudia Zięcina i Katarzyna Myszor z kl. III LO.

W celu przybliżenia treści konkursowej powieści swe talenty recytatorsko – aktorskie zaprezentowali uczniowie kl. III a T, Aneta Magiera, Wojciech Mazur i Grzegorz Baran.

Nasze rozważania poświęcone dokonaniom Henryka Sienkiewicza przerwało przybycie św. Mikołaja, który rozdał pierniczki upamiętniające postać naszego patrona (wykonane przez uczniów pod kierunkiem p. Marty Lach Mruk, a zafundowane przez Samorząd Uczniowski pod wodzą p. Marty Zastępy) oraz czekolady przekazane przez Radę Rodziców.

Na zakończenie odbył się test o Sienkiewiczu. Do rywalizacji przystąpiły dwie drużyny, pierwsza złożona z nauczycieli (pp. Anna Libront, Magdalena Zabielny i Angelika Kowalska) i druga, w skład której weszli uczniowie klas maturalnych (Wiktoria Rząca z kl. III LO, Ewelina Maciaszek z kl. IV a T i Aneta Chmielowska z kl. IV b T). Na superarbitra została powołana p. Agnieszka Klocek, a na jej asystentkę – Joanna Orłowska. Po zaciętej walce wyłoniono zwycięzców, była to drużyna nauczycieli. Uczniowie dzielnie walczyli, ale z trudniejszymi pytaniami lepiej radzili sobie pedagodzy. Dziękujemy i uczniom, i nauczycielom za wspólną zabawę.

Część artystyczną uroczystości przygotowała p. Anna Kamień. Całość prowadziła Justyna Kotowicz z kl. III LO. Dekoracje przygotowały pp. Angelika Kowalska i Bernadeta Libront, nad sprzętem czuwał p. Wacław Libront.

http://www.zso.bobowa.eu/index.php/9-aktualnosci/586-swieto-patrona-szkoly