STYPENDIUM SZKOLNE – OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej   informuje:

1. Decyzje w sprawie stypendium szkolnego należy odbierać w dniach od 4 czerwca do 7 czerwca 2018r w pokoju Nr 2

2. Faktury należy składać w dniach od 4 czerwca do 7 czerwca 2018r w pokoju Nr 2

w kwocie zależnej od zdeklarowanego dochodu:

– 0 – 257,00 zł netto na osobę w rodzinie – 375,72 zł

– 257,01 – 514,00 zł netto na osobę w rodzinie – 297,60 zł

3. Wypłata stypendium od 13 czerwca do 15 czerwca 2018r (pod warunkiem rozliczenia się z faktur)