Stypendia 2012/2013 – nabór wniosków

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że od dnia 3 września 2012r. do dnia 15 września 2012r. można składać kompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w tut. Ośrodku w pok. nr 2.

Kryterium dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 456.00 zł. na osobę w rodzinie za miesiąc sierpień 2012r.

Wniosek można pobrać tutaj: wniosek-stypendium-2012-13

Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny za miesiąc sierpień 2012r:

 • Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) lub pełnoletniego ucznia.
 • Zaświadczenie/ oświadczenie ze szkoły.
 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS.
 • Zaświadczenie/ oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna; zaświadczenie o kwocie netto wypłacanego zasiłku z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie/ oświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwocie wypłaconych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały, zasiłek okresowy.
 • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (wyrok sądu, zaświadczenie od komornika).
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie o przyznanym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
 • Oświadczenie o innych dochodach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *